Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được giải quyết dứt điểm

Audio thời sự 22-01-2020
Đa số các ý kiến, kiến nghị đã được UBND tỉnh giải quyết dứt điểm, phần lớn những kiến nghị còn lại trong lộ trình, kế hoạch triển khai thực hiện hoặc đang được tập trung giải quyết.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI