Đặc biệt quan tâm đến công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các trường học trước đó được trưng dụng làm cơ sở cách ly

Audio thời sự 08-08-2020
“Các trường học trước đây được trưng dụng tạm thời làm cơ sở cách ly phòng chống dịch Covid- 19 đã được vệ sinh, khử trùng sạch sẽ, đón học sinh trở lại học tập an toàn” đó là khẳng định của ông Nguyễn Văn Phước – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Tây Ninh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI