Đại biểu thảo luận các Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Tây Ninh khóa IX

Audio thời sự 26-01-2020
Chiều ngày 10/7, các đại biểu HĐND tỉnh được chia làm 4 tổ để thảo luận các Dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI