Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Tây Ninh lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Audio thời sự 08-08-2020
Trong 3 ngày (từ 8.7 đến 10.7.2020), Đảng bộ TP.Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI