Đại hội Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh lần thứ XII

Audio thời sự 01-11-2020
Trong 2 ngày 22-23.77, Đảng bộ Quân sự tỉnh Tây Ninh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với chủ đề “Chủ động - Sáng tạo - Dân chủ - Đoàn kết”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI