Đại hội Hội Nhà báo tỉnh Tây Ninh lần thứ V, nhiệm kỳ 2020 -2025

Audio thời sự 08-08-2020
Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thắng đánh giá cáo công tác điều hành của Ban Chấp hành Hội Nhà báo tỉnh nhiệm kỳ 2015-2020 trong việc nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị cho hội viên.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI