Đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2019

Audio thời sự 27-05-2020
UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH MTV khai thác thủy lợi Dầu Tiếng - Phước Hòa, UBND các huyện Dương Minh Châu, Tân Châu và các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức quản lý chặt chẽ việc khai thác khoáng sản trong vùng lòng hồ Dầu Tiếng, kiểm soát chất lượng nước xả thải vào công trình thủy lợi...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI