Đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Audio thời sự 20-01-2021
Công tác phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, Chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các cấp, sở, ngành, tổ chức đoàn thể.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI