Đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy trong quá trình sử dụng điện và hệ thống điện mặt trời áp mái

Audio thời sự 20-01-2022
Bên cạnh lợi ích của hệ thống năng lượng mặt trời thì việc đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho hệ thống năng lượng mặt trời áp mái là vấn đề vô cùng quan trọng để phòng tránh các nguy cơ cháy nô có thể xảy ra.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI