Đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở các trường học bán trú: Vấn đề cần được đặc biệt quan tâm

Audio thời sự 24-09-2020
Một trong những vấn đề được các bậc phụ huynh học sinh đặc biệt quan tâm là việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở các bữa ăn bán trú của con mình, nói rộng hơn là các bữa ăn có được được đảm bảo về chất lượng và đủ về số lượng theo quy định hay không.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI