Đảng bộ Công an Tân Châu tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Audio thời sự 15-07-2020
Ngày 18.2, Đảng bộ Công an huyện Tân Châu, đơn vị được Tỉnh uỷ chọn làm điểm trực tiếp bầu Bí thư tại Đại hội tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI