Đảng viên bỏ sinh hoạt đảng bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng có chiều hướng gia tăng

Audio thời sự 20-01-2022
Việc thực hiện các giải pháp nhằm kéo giảm số tổ chức đảng, đảng viên bị xử lý kỷ luật, bị xóa tên và cho ra khỏi Đảng có lúc, có nơi chưa tốt nên tình trạng tổ chức đảng, đảng viên vi phạm đến mức phải xử lý kỷ luật, đảng viên bỏ sinh hoạt đảng bị xóa tên và xin ra khỏi Đảng có chiều hướng gia tăng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI