Đánh giá tình hình dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn địa phương quản lý

Audio thời sự 20-01-2022
“Khẩn trương nắm bắt, đánh giá tình hình dịch tễ, triển khai các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn địa phương quản lý”. Đây là chỉ đạo của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong đối với UBND các huyện, thị xã, thành phố trước tình hình số ca nhiễm Covid -19 gần đây trên địa bàn tỉnh tăng lên so với thời gian trước đó.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI