Đầu tư 40 tỷ đồng xây dựng Đồn Biên phòng Tân Hà

Audio thời sự 20-11-2019
Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh Tây Ninh đã thống nhất điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đồn Biên phòng Tân Hà. Theo đó, Đồn này sẽ được đầu tư xây dựng với kinh phí 40 tỷ đồng từ ngồn vốn ngân sách tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI