Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Audio thời sự 25-06-2022
“Đẩy mạnh việc ứng dụng khoa học công nghệ trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả”. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả được Ban Chỉ đạo 389 Tây Ninh triển khai cho các đơn vị thành viên, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI