Đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tiến độ thực hiện dự án và thực hiện tốt công tác giải ngân ngay từ đầu năm

Audio thời sự 19-09-2020
UBND tỉnh: “Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, tiến độ thực hiện dự án và thực hiện tốt công tác giải ngân ngay từ đầu năm”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI