Đề xuất chi phụ cấp hàng tháng cho lãnh đạo các Ban của HĐND cấp xã

Audio thời sự 15-07-2020
Tại kỳ họp thứ 11 của Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh, Thường trực HĐND tỉnh đã xem xét, đồng thuận với đề xuất của Ban Kinh tế Ngân sách, HĐND tỉnh về mức hỗ trợ cho lãnh đạo các Ban của HĐND cấp xã.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI