Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, làm ảnh hưởng lớn đến công tác thu ngân sách Nhà nước

Audio thời sự 08-08-2020
“Trong 6 tháng đầu năm 2020, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, làm ảnh hưởng lớn đến số thu ngân sách Nhà nước, có 8/16 khoản thu chưa đạt tiến độ”. Đây là nhận định của UBND tỉnh Tây Ninh về công tác thu ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI