Dịch tả heo châu Phi chủ yếu xuất hiện tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, thiếu an toàn sinh học

Audio thời sự 21-09-2019
Dịch tả heo châu Phi mới xuất hiện ở các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa xuất hiện ở các trang trại chăn nuôi lớn.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI