Điểm những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 9.5 đến 15.5.2022

Audio thời sự 23-03-2023
Trong phần điểm tin kỳ này sẽ có những nội dung chính sau: Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 5.2022 ; Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Tây Ninh tổ chức Hội nghị triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2022; Nội dung cốt lõi tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”; Kỳ họp thứ 3 (kỳ họp chuyên đề) HĐND tỉnh khoá X...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI