Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 11/5 đến 17/5/2020

Audio thời sự 22-09-2020
Trong mục điểm tin kỳ này có một số nội dung đáng chú ý sau: Bộ Công an tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết 04 năm thực hiện Chỉ thị số 05; HĐND tỉnh Tây Ninh giám sát kết quả thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững; Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh giám sát
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI