Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 13.1 đến 19.1.2020

Audio thời sự 04-04-2020
Ngày 16.1, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Hội đồng Lý luận Trung ương phối hợp tổ chức Hội thảo khoa học trực tuyến cấp quốc gia với chủ đề “Đảng Cộng sản Việt Nam - Trí tuệ, bản lĩnh, đổi mới vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội”.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI