Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 14.02 đến 20.02.2022

Audio thời sự 26-06-2022
Trong phần điểm tin kỳ này sẽ có những nội dung chính sau: Tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết số 13 về kinh tế tập thể; Hội thảo tham vấn quy hoạch tỉnh Tây Ninh; Lãnh đạo tỉnh và Quân khu 7 dự lễ giao nhận quân tại TP.Tây Ninh; Dâng hương tại Căn cứ kháng chiến Kim Quang
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI