Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 15/7 đến 21/7/2019

Audio thời sự 21-09-2019
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về tình hình triển khai thi hành Luật Quy hoạch, trọng tâm là tình hình thực hiện Nghị quyết số 11 của Chính phủ.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI