Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 16/12 đến 22/12/2019

Audio thời sự 08-04-2020
Phó Chủ tịch Nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch Thứ nhất Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Tây Ninh về kiểm tra, giám sát thực hiện công tác thi đua, khen thưởng năm 2019.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI