Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 19/11 đến 25/11/2018

Audio thời sự 25-05-2019
Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị cán bộ toàn quốc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội dung Hội nghị Trung ương 8, khoá XII của Đảng. Dự và chỉ đạo hội nghị có ông Trần Quốc Vượng- Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI