Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 21.3 đến 27.3.2022

Audio thời sự 08-06-2023
Trong phần điểm tin kỳ này sẽ có những nội dung chính sau: Chính phủ hội nghị trực tuyến với doanh nghiệp nhà nước; Bộ Công an Sơ kết công tác Công an quý 1/2022; Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh giám sát việc thực hành tiết kiệm chống lãng phí đối với UBND tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh họp phiên tháng 3 năm 2022
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI