Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 22.11 đến 28.11.2021

Audio thời sự 26-01-2022
Trong phần điểm tin kỳ này sẽ có những nội dung chính sau: Hội nghị văn Hóa toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Tổng kết 10 năm công tác lý luận Công an Nhân dân trong tình hình mới
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI