Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 22/6 đến 28/6/2020

Audio thời sự 08-08-2020
Trong mục điểm tin hôm nay sẽ có một số nội dung chính, như sau: Ký kết thỏa thuận liên kết phát triển du lịch vùng Đông Nam Bộ; HĐND tỉnh Tây Ninh họp phiên bất thường kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Công bố Cổng thông tin điện tử Đảng bộ tỉnh Tây Ninh...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI