Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 22/7 đến 28/7/2019

Audio thời sự 28-02-2020
Sáng 23.7, tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị trực tuyến Ủy ban quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, chính quyền điện tử bộ, ngành, địa phương.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI