Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 24/6 đến 30/6/2019

Audio thời sự 22-01-2020
Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 10 ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI