Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 25/11 đến 01/12/2019

Audio thời sự 24-09-2020
Sáng 27.11, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Nguyễn Minh Tân chủ trì hội nghị giao ban trực tuyến, đánh giá tình hình kết quả thực hiện các mặt công tác năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; báo cáo công tác chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI