Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 28.02 đến 06.3.2022

Audio thời sự 14-08-2022
Trong phần điểm tin kỳ này sẽ có những nội dung chính sau: Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác phát triển KT- XH 2 tỉnh Tây Ninh – Bình Phước; Sư đoàn 5, LLVT tỉnh Tây Ninh ra quân huấn luyện năm 2022; UBND tỉnh tổ chức họp phiên thường kỳ tháng 3; Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tây Ninh...
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI