Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 29/10 đến 4/11/2018

Audio thời sự 23-04-2019
Bí thư Tỉnh ủy Trần Lưu Quang- Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội tỉnh giai đoạn 2017- 2021 chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả hoạt động trong tháng 9, 10 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11, 12.2018.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI