Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 29.4 đến 05.5.2019

Audio thời sự 19-09-2019
Hội đồng nghĩa vụ quân sự tỉnh Tây Ninh tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân tỉnh Tây Ninh năm 2019.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI