Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 3/2 đến 10/2/2020

Audio thời sự 19-09-2020
Ban Chỉ đạo thực hiện những giải pháp mang tính đột phá để phát triển KTXH tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2021 họp đánh giá kết quả năm 2019 triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Tân chủ trì hội nghị.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI