Điểm tin những hoạt động nổi bật trong tuần từ ngày 9/3 đến 15/3/2020

Audio thời sự 24-09-2020
Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai thực hiện Dự án CSDLQG về dân cư; Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19… là những tin chính có trong mục điểm tin tuần này.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI