Diện tích trồng mía, cao su giảm mạnh, diện tích trồng mì tăng

Audio thời sự 15-07-2020
Do tình hình sản xuất, thị trường tiêu thụ … dẫn đến những chênh lệch về hiệu quả kinh tế các cây trồng nên diện tích trồng mía, cao su trên địa bàn tỉnh đang có xu hướng giảm mạnh, trong khi đó diện tích mì và cây ăn trái có xu hướng tăng.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI