Điều chỉnh biện pháp phòng chống dịch Covid -19 phù hợp với cấp độ nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn tỉnh

Audio thời sự 08-12-2021
Ngày 9.9.2021, UBND tỉnh ban hành Văn bản về việc điều chỉnh biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh phù hợp với các vùng nguy cơ dịch bệnh: Vùng đỏ (vùng nguy cơ rất cao), vùng cam (vùng nguy cơ cao), vùng vàng (vùng nguy cơ), vùng xanh (vùng bình thường mới).
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI