Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tưới tiêu khu vực phía Tây sông Vàm Cỏ Đông

Audio thời sự 19-09-2020
Kênh chuyển nước và công trình qua sông Vàm Cỏ Đông có thay đổi, chỉ còn một tuyến kênh chính từ Châu Thành về Bến Cầu (không còn chia thành kênh chính Bắc và kênh chính Nam).
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI