Đoàn Công tác của Chính phủ làm việc tại Tây Ninh

Audio thời sự 19-09-2019
Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị tỉnh Tây Ninh tiếp tục quan tâm hơn nữa về công tác văn hoá, nhất là về lĩnh vực y tế, giáo dục.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI