Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh kiến nghị một số giải pháp cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2019

Audio thời sự 23-04-2019
Cần có chính sách hợp lý và tăng cường truyền thông, định hướng tiêu dùng, hướng mạnh vào động lực tăng trưởng dựa vào xuất khẩu và tiêu dùng nội địa. Đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao niềm tự hào dân tộc và niềm tin của người tiêu dùng đối với hàng nội địa.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI