Đoàn ĐBQH tỉnh Tây Ninh làm việc với UBND tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy

Audio thời sự 19-09-2019
Ông Huỳnh Thanh Phương kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của Ban chỉ đạo về PCCC. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác PCCC. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về PCCC trong nhân dân.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI