Đoàn giám sát của Ủy ban Tài chính - Ngân sách Quốc hội làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh

Audio thời sự 19-09-2019
ông Bùi Đặng Dũng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính ngân sách Quốc hội ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà Tây Ninh đã đạt được trong công tác thu, chi ngân sách nhà nước năm 2017-2018, cũng như trong công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI