Đoàn viên thanh niên tỉnh Tây Ninh hạn chế sử dụng túi ni lông, chung tay bảo vệ môi trường

Audio thời sự 01-01-1970
Việc bảo vệ môi trường, hạn chế sử dụng túi ni lông và các sản phẩm từ nhựa sử dụng 1 lần đang được triển khai thực hiện đồng loạt và áp dụng hiệu quả ở nhiều nơi.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI