Đóng tạm Cầu K13 cũ để thực hiện thi công sửa chữa bản mặt cầu

Audio thời sự 08-06-2023
Hiện nay, Cầu K13 mới (bên trái tuyến) thuộc Dự án Nâng cấp mở rộng ĐT782-ĐT784 (từ ngã ba tuyến tránh QL 22 đến ngã tư Tân Bình) đã hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng và đang chuẩn bị thi công sửa chữa bản mặt cầu K13 cũ (bên phải tuyến).
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI