Dự án đường Hồ Chí Minh (đoạn qua Tây Ninh) sẽ được đưa vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Audio thời sự 24-09-2020
Khi dự án được phân bổ vốn đầu tư, huyện Trảng Bàng sẽ tiếp tục thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho các hộ dân theo đúng quy định.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI