Du lịch Tây Ninh khởi động theo lộ trình

Audio thời sự 08-12-2021
Kế hoạch tái khởi động du lịch cũng đang được Tây Ninh đẩy mạnh, bảo đảm an toàn tuyến – điểm đến để ngành “công nghiệp không khói” trên địa bàn tỉnh được khởi động trong thời gian tới.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI