Đưa nước về tưới mát cánh đồng xanh

Audio thời sự 19-09-2020
Tây Ninh đã đầu tư một nguồn kinh phí rất lớn để xây dựng hệ thống kênh vượt sông Vàm Cỏ Đông, dẫn nguồn nước từ hồ Dầu Tiếng về tưới cho cánh đồng biên giới… ngày một thêm xanh.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI