Đường 30/4, Thành phố Tây Ninh: Nhiều cây xanh có nguy cơ ngã đổ

Audio thời sự 26-05-2020
Đường 30/4, thành phố Tây Ninh vừa được nâng cấp, mở rộng khá đẹp. Tuy nhiên, nhiều cây xanh (chủ yếu là cây dầu và cây sao) ở bên đường lại trơ ra một phần gốc và rất có nguy cơ đỗ ngã, nhất là vào mùa mưa kèm giông lốc.
Chia sẻ:

BẠN ĐỌC PHẢN HỒI